PRIVACY VERKLARING ANDERE KOEK

Theatersport Vereniging Andere Koek is blij met uw bezoek aan AndereKoek.com.

Het beschermen van uw persoonlijke data en uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom nemen we het beschermen van uw persoonlijke details zeer serieus. We houden ons aan de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en behandelen uw persoonlijke gegevens met zorg en verantwoordelijkheid.

Onze gegevensbeschermingsbepalingen worden hieronder gedetailleerd beschreven, houd in het bijzonder rekening met de gegevensprivacyverklaringen:

Tenzij hieronder anders is bepaald, worden persoonlijke gegevens over het algemeen niet verzameld, verwerkt of gebruikt bij het gebruik van onze website.

Als u onze website bezoekt, slaan we echter normaal gesproken de naam op van uw internetprovider (en mogelijk het IP-adres), de website van waaruit u onze website bezoekt, de pagina’s die u hebt bekeken, informatie over de gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt, samen met de datum en de duur van het bezoek.

We kunnen deze gegevens niet gebruiken om individuele gebruikers te identificeren. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische doeleinden en om de aantrekkingskracht, inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren of om technische problemen op te lossen.

De term persoonlijke gegevens wordt gedefinieerd in de Federal Data Protection Act. Volgens deze wet betekent dit informatie over de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw echte naam, uw adres, telefoonnummer of uw geboortedatum.

We slaan over het algemeen alleen persoonlijke gegevens op als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij de registratie voor een voorstelling, een ander evenement of het aanvragen van meer informatie of offerteaanvraag voor onze zakelijke diensten.

In een dergelijk geval zullen we alleen persoonlijke gegevens registreren als u deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt of verschillende diensten gebruikt, zoals bestellen of registreren voor een evenement. We zullen de persoonlijke gegevens die op deze manier aan ons zijn verstrekt natuurlijk alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan ons wordt verstrekt.

Waar we ook vragen om persoonlijke gegevens die niet vereist zijn, zal dit altijd als optioneel worden gemarkeerd. We kunnen deze gegevens gebruiken om uw vraag te specificeren of om de manier waarop wij uw zaak verwerken te verbeteren.

Als dit informatie betreft over communicatiekanalen (zoals e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij contact met u opnemen via dit communicatiekanaal. U kunt te allen tijde de toestemming intrekken in de toekomst.

U kunt bij ons reserveren om een voorstelling te bezoeken. Voor de reservering verzamelen en bewaren we de volgende gegevens:

  • De door u verstrekte naam (voor- en achternaam of alleen 1 van beide)
  • E-mailadres

Wenst u verwijdering van uw persoonlijke gegevens, stuur dan een bericht naar info@AndereKoek.com.

Om onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en waarmee wij uw browser opnieuw kunnen koppelen. Cookies bewaren informatie zoals uw taalinstelling, de duur van uw bezoek aan onze website of de informatie die u daar invoert. Dit betekent dat de gebruiker niet verplicht is om de nodige gegevens opnieuw in te voeren wanneer hij terugkeert naar de website.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. Sessiecookies zijn cookies die aan het einde van uw browsersessie verlopen. Permanente cookies worden één jaar na het einde van de browsersessie op het apparaat opgeslagen en stellen de browser in staat om de voorkeuren of acties van een gebruiker bij het terugkeren naar de website te onthouden. De meeste browsers accepteren cookies automatisch.

Als u wilt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, kunt u “accepteer geen cookies” selecteren in uw browserinstellingen. Raadpleeg de handleiding van uw browser om erachter te komen hoe dit werkt. U kunt op elk gewenst moment cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Houd er echter rekening mee dat de functionaliteit van onze website wordt beperkt zonder cookies.

Social bookmarks (zoals Facebook, Twitter en YouTube) zijn geïntegreerd in onze website. Social bookmarks zijn internetbladwijzers waarmee de gebruiker van dergelijke services links en berichtmeldingen kan verzamelen. Deze zijn alleen in onze website geïntegreerd in de vorm van een link naar de bijbehorende services. Nadat u op het ingesloten pictogram hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende provider, dat wil zeggen alleen dan wordt de gebruikersinformatie verzonden naar de betreffende provider. U kunt informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld wanneer u deze website gebruikt, vinden in de relevante privacyverklaring van de aanbieder.

We gebruiken de volgende technologie die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”):

Deze website maakt gebruik van embedded video’s van YouTube. Voor statistische redenen plaats YouTube een cookie waarbij geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen tenzij u toestemming hebt gegeven bij YouTube of ingelogd bent bij YouTube.

YouTube maakt gebruik van “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de relevante instellingen in uw browser aan te passen; Dit kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie geproduceerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de browser-add-on te downloaden en installeren.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij we wettelijk verplicht of wettelijk gemachtigd zijn om dit te doen. Als derden in contact komen met uw persoonlijke gegevens, hebben wij ervoor gezorgd dat zij zich houden aan de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming door middel van wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en door regelmatige controles.

We hebben uitgebreide technische en operationele veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Door gebruik te maken van standaardsoftware en de updates voor deze software onmiddellijk en onherroepelijk uit te voeren houden we uw gegevens zo veilig mogelijk.

Op verzoek en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zullen we u schriftelijk informeren of we uw gegevens hebben opgeslagen en welke persoonlijke gegevens over uw persoon we hebben opgeslagen. U kunt ook contact met ons opnemen over vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens en deze zonder kosten corrigeren, blokkeren, verwijderen of intrekken. We zullen kosteloos en zo snel mogelijk reageren op alle redelijke vragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We willen ook opmerken dat u het recht hebt om onjuiste gegevens te laten corrigeren of persoonlijke gegevens te verwijderen, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen.

Deze bepalingen inzake gegevensgebruik en privacyverklaring kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de ontwikkeling van het internet of onze internetservice. We zullen u tijdig op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen op deze site. Gelieve deze website regelmatig te bezoeken voor informatie over de huidige status van gegevensgebruiksbepalingen.

Inhoud van derden zoals YouTube-video’s, kaartmateriaal van Google Maps, zoekfuncties van Google, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites kunnen af en toe worden ingesloten in deze website. Dit is altijd afhankelijk van de aanbieder van dergelijke inhoud die het IP-adres van de gebruiker ontvangt. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de relevante gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is vereist om deze inhoud weer te geven. We hebben geen controle over andere doeleinden, het IP-adres kan worden opgeslagen, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Houd er rekening mee dat door het verzenden van uw persoonlijke gegevens naar een niet-Europees land, wetgeving afwijkt van onze wetgeving inzake gegevensbescherming en als zodanig een lager niveau biedt van bescherming voor uw persoonlijke gegevens van toepassing zijn.

Houd ook rekening met de privacy kennisgevingen van de betreffende provider.

Voor zover wij links naar andere internetwebsites direct of indirect aanbieden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, beschikbaarheid, nauwkeurigheid en nauwkeurigheid van de gelinkte sites, hun aanbiedingen, links of advertenties. Wij accepteren ook geen aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de gelinkte websites. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door andere websites of voor de inhoud van deze andere internetaanbiedingen.

We raden aan dat alle internetgebruikers zichzelf informeren over de relevante privacykennisgevingen van de websites die u bezoekt bij het verlaten van onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen op info@AndereKoek.com. Functies op deze website waarbij we uw persoonlijke gegevens nodig hebben zijn dan niet meer te gebruiken.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met ons, ook in het geval van verzoeken om informatie, aanvragen of klachten:

Theatersport Vereniging Andere Koek
p/a Hendrick Goltziusstraat 4
7425 PK Deventer
info@AndereKoek.com

Uitgiftedatum van deze privacyverklaring: mei 2018